Expertclient installer

Den rekommenderade versionen är markerad (baserat på uppgifter från din browser,
om ingen slutsats kunde dras är alla grå)


PlatformMD5Sum
nya-linux-x64-14_11_2.sh96a672096c73c290e0aecfe598e423b9
nya-macosx-x64-14_11_2.dmg884c60fb4c7eec6106f01e2807320b9b
nya-windows-x64-14_11_2.exe9d004e3e5143d4d2188c0a9abecc3e65

Service nameLink
Applicant Webhttps://www.antagning.se/se/start
Department webhttps://expert.antagning.se/dw/index.dw
Hubblehttps://backweb.antagning.se/hubble/
Sökandes anm - svhttps://www.antagning.se/se/visawebb/login
Sökandes anm - enhttps://www.universityadmissions.se/intl/visawebb/login
Användarbehörigheterhttps://anvandare.antagning.se/bw
General information

NYA-14.11.2

2020-02-25