Expertclient installer

Den rekommenderade versionen är markerad (baserat på uppgifter från din browser,
om ingen slutsats kunde dras är alla grå)


PlatformMD5Sum
nya-linux-x64-14_5_2.sh44359ddaf3a7e39846725a2027226b2c
nya-macosx-x64-14_5_2.dmge282bd6c301d55f76f9ddbeb45614bb0
nya-windows-x64-14_5_2.exe6419f992d29ee54968493a19f4dd5f4a

Service nameLink
Applicant Webhttps://www.antagning.se/se/start
Department webhttps://expert.antagning.se/dw/index.dw
Hubblehttps://backweb.antagning.se/hubble/
Sökandes anm - svhttps://www.antagning.se/se/visawebb/login
Sökandes anm - enhttps://www.universityadmissions.se/intl/visawebb/login
General information

NYA_14.5.2

2019-10-03