Expertclient installer

Den rekommenderade versionen är markerad (baserat på uppgifter från din browser,
om ingen slutsats kunde dras är alla grå)


PlatformMD5Sum
nya-linux-x64-13_33_0.shb479ce3fccf23446571994a7f9f9859b
nya-macosx-x64-13_33_0.dmg6fb0b951753674c8163763823271ed41
nya-windows-x64-13_33_0.execfb527761b163dd963978e65aae59466

Expertclient (webstart)

(gamla installationsförfarandet, använd endast i nödfall och rapportera ev. problem med installer!)

Service nameLink
NyA expertklient https://expert.antagning.se/expertclient/nya.jnlp
Applicant Webhttps://www.antagning.se/se/start
Department webhttps://expert.antagning.se/dw/index.dw
Hubblehttps://backweb.antagning.se/nya/
Sökandes anm - svhttps://www.antagning.se/se/visawebb/login
Sökandes anm - enhttps://www.universityadmissions.se/intl/visawebb/login
General information

NYA_13.33.0

2019-03-23

JRE verified version is 8u151

Start - Kontrollpanelen - Java - Allmänt - Inställningar - Kryssa i rutan Spara temporära filer på datorn.