Expertclient installer

Den rekommenderade versionen är markerad (baserat på uppgifter från din browser,
om ingen slutsats kunde dras är alla grå)


PlatformMD5Sum
nya-linux-x64-14_1_3.sh8ab38861318c07e1a4e7504b955cd35b
nya-macosx-x64-14_1_3.dmg41218700f55142a0a65d11979d11bb5f
nya-windows-x64-14_1_3.exed85cb05b8e7a3cd521428fb7e8c53c97

Applicant Webhttps://www.antagning.se/se/start
Department webhttps://expert.antagning.se/dw/index.dw
Hubblehttps://backweb.antagning.se/hubble/
Sökandes anm - svhttps://www.antagning.se/se/visawebb/login
Sökandes anm - enhttps://www.universityadmissions.se/intl/visawebb/login
General information

NYA_14.1.3

2019-06-14