Expertclient installer

Den rekommenderade versionen är markerad (baserat på uppgifter från din browser,
om ingen slutsats kunde dras är alla grå)


PlatformMD5Sum
nya-linux-x64-14_0_0.she9ffb8b90e9985b16eefed2b90a5531d
nya-macosx-x64-14_0_0.dmg15096bbf88102562e474f50b836969d3
nya-windows-x64-14_0_0.exee34fc0218c031591129fafa57bd428f2

Applicant Webhttps://www.antagning.se/se/start
Department webhttps://expert.antagning.se/dw/index.dw
Hubblehttps://backweb.antagning.se/nya/
Sökandes anm - svhttps://www.antagning.se/se/visawebb/login
Sökandes anm - enhttps://www.universityadmissions.se/intl/visawebb/login
General information

NYA_14.0.0

2019-05-02

JRE verified version is 8u151

Start - Kontrollpanelen - Java - Allmänt - Inställningar - Kryssa i rutan Spara temporära filer på datorn.