Expertclient installer

Den rekommenderade versionen är markerad (baserat på uppgifter från din browser,
om ingen slutsats kunde dras är alla grå)


PlatformMD5Sum
nya-linux-x64-14_7_2.sh99ee667fe81ccbae709cbce0b7bbda30
nya-macosx-x64-14_7_2.dmg5ddcfe6b09a9e765d307d7c957baf246
nya-windows-x64-14_7_2.exeea6b8d09bade23f308df224a8bef527d

Service nameLink
Applicant Webhttps://www.antagning.se/se/start
Department webhttps://expert.antagning.se/dw/index.dw
Hubblehttps://backweb.antagning.se/hubble/
Sökandes anm - svhttps://www.antagning.se/se/visawebb/login
Sökandes anm - enhttps://www.universityadmissions.se/intl/visawebb/login

General information

NYA_14.7.2

2019-11-11