Expertclient


Service nameLink
NyA expertklient https://expert.antagning.se/expertclient/nya.jnlp
Applicant Webhttps://www.antagning.se/se/start
Department webhttps://expert.antagning.se/dw/index.dw
Hubblehttps://backweb.antagning.se/nya/
Sökandes anm - svhttps://www.antagning.se/se/visawebb/login
Sökandes anm - enhttps://www.universityadmissions.se/intl/visawebb/login

Expertclient installer (experimental)

Den rekommenderade versionen är markerad (baserat på uppgifter från din browser,
om ingen slutsats kunde dras är alla grå)

PlatformMD5Sum
nya-linux-x64-13_30_8.sh5b549222eea16db8cbdd65f7a4353633
nya-macosx-x64-13_30_8.dmgcbaae5d1d10ddafbf6b722807b817703
nya-windows-x64-13_30_8.exe6cc9cfd5063519b3ce4648980d5022b9
General information

NYA_13.30.8

2019-03-06

JRE verified version is 8u151

Start - Kontrollpanelen - Java - Allmänt - Inställningar - Kryssa i rutan Spara temporära filer på datorn.