Expertclient installer

Den rekommenderade versionen är markerad (baserat på uppgifter från din browser,
om ingen slutsats kunde dras är alla grå)


PlatformMD5Sum
nya-linux-x64-14_11_4.shccb73c1533dfa72e85298677a3b8f488
nya-macosx-x64-14_11_4.dmg83bdbb7aafe81e01238bbcb2b793e95f
nya-windows-x64-14_11_4.exef140cdcf3e0b3a749894a4fa832e9ea5

Service nameLink
Applicant Webhttps://www.antagning.se/se/start
Department webhttps://expert.antagning.se/dw/index.dw
Hubblehttps://backweb.antagning.se/hubble/
Sökandes anm - svhttps://www.antagning.se/se/visawebb/login
Sökandes anm - enhttps://www.universityadmissions.se/intl/visawebb/login
Användarbehörigheterhttps://anvandare.antagning.se/bw

General information

NYA-14.11.4

2020-04-09