Expertclient installer

Den rekommenderade versionen är markerad (baserat på uppgifter från din browser,
om ingen slutsats kunde dras är alla grå)


PlatformMD5Sum
nya-linux-x64-14_11_3.shd9065173a4c43903caf4251359f7e0be
nya-macosx-x64-14_11_3.dmgb3eb1d0125b11b2a39e85bc04aaa6f44
nya-windows-x64-14_11_3.execf6d5edd81bef149281a1bb13c9fa2ba

Service nameLink
Applicant Webhttps://www.antagning.se/se/start
Department webhttps://expert.antagning.se/dw/index.dw
Hubblehttps://backweb.antagning.se/hubble/
Sökandes anm - svhttps://www.antagning.se/se/visawebb/login
Söandes anm - enhttps://www.universityadmissions.se/intl/visawebb/login
Användarbehörigheterhttps://anvandare.antagning.se/bw
General information

NYA-14.11.3

2020-03-23