Expertclient installer

Den rekommenderade versionen är markerad (baserat på uppgifter från din browser,
om ingen slutsats kunde dras är alla grå)


PlatformMD5Sum
nya-linux-x64-14_8_2.sh15380916ae3d5f6825bf7df89f555d81
nya-macosx-x64-14_8_2.dmg3365c6b027b1a972aee4fdc7a947b4d1
nya-windows-x64-14_8_2.exe9b648097b776be621a6c1f0c7f02f744

Service nameLink
Applicant Webhttps://www.antagning.se/se/start
Department webhttps://expert.antagning.se/dw/index.dw
Hubblehttps://backweb.antagning.se/hubble/
Sökandes anm - svhttps://www.antagning.se/se/visawebb/login
Söandes anm - enhttps://www.universityadmissions.se/intl/visawebb/login
Användarbehörigheterhttps://anvandare.antagning.se/bw

General information

NYA-14.8.2

2019-12-04